Page 94 - Vakıfbank - Türkçe

Basic HTML Version

VAKIFBANK
2011
FAALİYET RAPORU
92
İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler
Mustafa Saydam
Teftiş Kurulu Başkanı
10.09.1993 tarihinde Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı
olarak göreve başlamıştır.
VakıfBank’ın çeşitli şube ve
birimlerinde Müdür olarak görev
yapmış, İnsan Kaynakları Başkanı
iken 01.04.2010 tarihinde Teftiş
Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. Gazi
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
mezunudur.
Ramazan Sıryol
İç Kontrol Başkanı
13.09.1993 tarihinde Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı
olarak göreve başlamıştır.
VakıfBank’ın çeşitli şubelerinde
Müdürlük görevlerinde bulunmuş,
10.01.2008 tarihinde İç Kontrol
Başkanı olarak atanmıştır. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye
Bölümü mezunudur.
Zeki Sözen
Risk Yönetimi Başkanı
09.09.1987 tarihinde EBİS
Başkanlığı’nda Programcı
olarak göreve başlamıştır. EBİS
Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde
Kıdemli Programcılık, Müdür
Yardımcılığı, Müdürlük ve Başkanlık
görevlerini yürütmüş, 07.08.2008
tarihinde Risk Yönetimi Başkanı
olarak atanmıştır. ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü mezunu olan
Zeki Sözen, ODTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.
Mitat Şahin
Genel Müdür Yardımcısı
(İnsan Kaynakları-Planlama ve Performans)
VakıfBank’a 25.12.1990 tarihinde Müfettiş
Yardımcısı olarak katılan Mitat Şahin,
23.03.2011 tarihinde Genel Müdür
Yardımcılığı görevine atanmadan önce
Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde
Yıldırım Eroğlu
Genel Müdür Yardımcısı
(Ticari Krediler-İstihbarat)
VakıfBank’a 07.09.1993 yılında Müfettiş
Yardımcısı olarak katılan Yıldırım Eroğlu,
çeşitli şubelerde ve Ticari Krediler
Müdürlüğü’nde Müdür olarak görev almış,
23.08.2004–17.11.2011 tarihleri arasında
Müdür ve Başkan olarak, ayrıca 24.05.2010-
01.07.2010 tarihleri arasında T. Halk
Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmıştır. Lisans eğitimini Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
Bölümü’nde tamamlayan Mitat Şahin, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
dalında yüksek lisans yapmıştır. İngilizce
bilmektedir.
New York Şubesi’nde Genel Müdür olarak
görev yapmıştır. 17.11.2011 tarihinde
Banka’nın Genel Müdür Yardımcılığı görevine
atanan Yıldırım Eroğlu, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
mezunudur. İngilizce bilmektedir.
(*) 23 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Osman Demren, Genel Müdür
Yardımcılığı görevine atanmış olup 6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.
23 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Mitat Şahin, Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmış olup 11 Nisan 2011 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.
21 Eylül 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, ticari krediler ve istihbarattan sorumlu
Remzi Altınok, Banka Genel Müdür Yardımcılığından ayrılarak Taksim Otelcilik A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır.
17 Kasım 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Yıldırım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmış olup 6 Aralık 2011 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.