Geri Dön

Örnek Hesaplama

Aklınızdaki Mevduat Hesap Tipi: USD/TL Kurunun Yükselişine Endeksli Aklınızdaki Mevduat Hesabı

- Hesap Türü: USD
- Anapara Tutarı: 100.000
- Endeks Vade Başı Değeri: 1,7500
- Katılım Oranı %75
- Garanti Edilen Faiz Oranı: %0,5
- Vade 180 gün

Müşteri USDTRY kurunun yükseleceğini öngörerek "Doların Yükselişine Endeksli Mevduat Hesabı"na girmiştir. 

Senaryo 1

Endeks Vade Sonu Değeri: 1,8500
Endeks Vade Sonu Değeri > Endeks Vade Başı Değeri => 1,8500 > 1,7500

 Müşterinin öngörüsü vade sonunda gerçekleşmiştir. USD/TRY kuru yükselmiştir.

Endeks Getirisi > 0
Katılım Oranı tutarında Endeks Getirisine bağlı olarak Değişken Faiz Getirisi hesaplanır.
Değişken Faiz Getirisi = Katılım Oranı*Endeks Getirisi
Nihai Faiz Getirisi = Garanti Edilen Faiz Getirisi + Değişken Faiz Getirisi
Nihai Faiz Getirisi müşteriye ödenir. 

Senaryo 2

Endeks Vade Sonu Değeri: 1,7200
Endeks Vade Sonu Değeri < Endeks Vade Başı Değeri => 1,7300 < 1,7500

Müşterinin öngörüsü vade sonunda gerçekleşmemiştir. USD/TRY düşmüştür.

Endeks Getirisi < 0
Değişken Faiz Getirisi = Katılım Oranı*Endeks Getirisi

Müşteri Değişken Faiz Getirisi elde edemez. Sadece Garanti Edilen Faiz getirisi müşteriye ödenir.

Doların Yükselişine Endeksli Döviz Mevduat Hesabı
Banka Tarafından Hesaplanan Değerler Açıklamalar-Formüller 1. Senaryo 2.Senaryo
Endeks Vade Başı Değeri Vade Başındaki USD TL Kuru 1,7500 1,7500
Endeks Vade Sonu Değeri Vade Sonundaki USD TL Kuru 1,8500 1,7200
Endeks Getirisi(Dönemsel) (Vade Sonu Değeri/Vade Başı Değeri) -1 5,41% -1,71%
Katılım Oranı% 75% 75% 75%
Değişken Faiz Getirisi(Dönemsel) Endeks Getirisi*Katılım Oranı 4,55% 0
Değişken Faiz Getirisi Yıllık Değişken Faiz Getirisi Dönemsel/VKG*365 8,22 0
Vade 180 180 180
Anapara Turarı(USD) 100.000 100.000 100.000
Garanti Edilen Faiz Oranı(Yıllık Basit) 0,5 0,50% 0,50%
Garanti Edilen Faiz Turarı(Brüt) Anapara*Garanti Edilen Faiz/365*VKG  246,58 246,58
Değişken Faiz Getiri Tutarı(Brüt) Anapara*Değişken Faiz Getirisi(Dönemsel) 4545,454545   0
Nihai Faiz Turarı Garanti Edilen Faiz Tutarı(Brüt)+Değişken Faiz Getiri Tutarı(Brüt) 4300,63 246,58
Doların Yükselişine Endeksli Döviz Mevduat Hesabı Nihai Getiri Yıllık Basit 8,72% 0,50%


Aklınızdaki Mevduat Hesap Tipi: USD/TL Kurunun Düşüşüne Endeksli Aklınızdaki Mevduat Hesabı

- Hesap Türü: USD
- Anapara Tutarı: 100.000
- Endeks Vade Başı Değeri: 1,7500
- Katılım Oranı %75
- Garanti Edilen Faiz Oranı: %0,5
- Vade 180 gün

Müşteri USDTRY kurunun düşeceğini öngörerek "Doların Düşüşüne Endeksli Mevduat Hesabı"na girmiştir. 

Senaryo 1

Endeks Vade Sonu Değeri: 1,6500
Endeks Vade Başı Değeri > Endeks Vade Sonu Değeri => 1,7500 > 1,6500

Müşterinin öngörüsü vade sonunda gerçekleşmiştir. USD/TRY kuru düşmüştür.

Endeks Getirisi > 0
Katılım Oranı tutarında Endeks Getirisine bağlı olarak Değişken Faiz Getirisi hesaplanır.
Değişken Faiz Getirisi = Katılım Oranı*Endeks Getirisi
Nihai Faiz Getirisi = Garanti Edilen Faiz Getirisi + Değişken Faiz Getirisi

Nihai Faiz Getirisi müşteriye ödenir. 

Senaryo 2

Endeks Vade Sonu Değeri: 1,8500
Endeks Vade Sonu Değeri < Endeks Vade Başı Değeri => 1,7300< 1,7500

Müşterinin öngörüsü vade sonunda gerçekleşmemiştir. USD/TRY yükselmiştir.

Endeks Getirisi < 0
Değişken Faiz Getirisi = Katılım Oranı*Endeks Getirisi

Müşteri Değişken Faiz Getirisi elde edemez. Sadece Garanti Edilen Faiz getirisi müşteriye ödenir.

Doların Düşüşüne Endeksli Döviz Mevduat Hesabı
Banka Tarafından Hesaplanan Değerler Açıklamalar-Formüller 1.Senaryo 2.Senaryo
Endeks Vade Başı Değeri Vade Başındaki USD TL Kuru 1,7500 1,7500
Endeks Vade Sonu Değeri Vade Sonundaki USD TL Kuru 1,6500 1,8500
Endeks Getirisi(Dönemsel) (Vade Sonu Değeri/Vade Başı Değeri) -1 6,06% 5,71%
Katılım Oranı% 75% 75% 75%
Değişken Faiz Getirisi(Dönemsel) Endeks Getirisi*Katılım Oranı 4,05% 0
Değişken Faiz Getirisi Yıllık Değişken Faiz Getirisi Dönemsel/VKG*365 9,22% 0
Vade 180 180 180
Anapara Turarı(USD) 100.000 100.000 100.000
Garanti Edilen Faiz Oranı(Yıllık Basit) 0,5 0,50% 0,50%
Garanti Edilen Faiz Turarı(Brüt) Anapara*Garanti Edilen Faiz/365*VKG  246,58 246,58
Değişken Faiz Getiri Tutarı(Brüt) Anapara*Değişken Faiz Getirisi(Dönemsel) 4054,054054 0
Nihai Faiz Turarı Garanti Edilen Faiz Tutarı(Brüt)+Değişken Faiz Getiri Tutarı(Brüt) 4792,03 246,58
Doların Yükselişine Endeksli Döviz Mevduat Hesabı Nihai Getiri Yıllık Basit 9,72% 0,50%