Gelişmeler

Karbon ve Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği

VakıfBank Çevre Yönetim Servisi tarafından 2015 yılında oluşturulan çevresel etki raporlamalarının esaslarını ve yöntemini belirleyen Karbon ve Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 2016 yılında devreye alınmıştır.

Raporlama

VakıfBank, iklim değişikliği stratejisi, risk yönetimi, karbon emisyonları gibi bildirimleri içeren CDP (Karbon Saydamlık Projesi) iklim değişikliği programına 2015 yılında bildirimde bulunmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda Banka, CDP’ ye dahil olduğu ilk yıl 100 puan üzerinden C performans bandında 91 bildirim puanı alarak yüksek bir başarı elde etmiştir.

Emisyon Azaltım Hedefleri

VakıfBank, CDP’de elde etmiş olduğu başarısını koruyabilmek için 2016 yılında faaliyetlerinden meydana gelen karbon emisyonlarının azaltılması yönünde Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıda belirtilen taahhütleri kabul etmiştir:

  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketim tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu
  • Yıllık %2’lik kişi başı kağıt kullanımı tasarrufu
  • Karbon emisyonu azaltılmasına yönelik Banka personelini teşvik edici çalışmaların arttırılması

Karbon Nötr

VakıfBank, ayrıca 2014 yılı faaliyetleri dolayısıyla oluşan karbon emisyonlarını nötrlemek amacıyla 2015 yılında her bir çalışanı adına (yaklaşık 16.000 adet) ağaç dikmiştir. Aynı zamanda, Konut Kredisi müşterilerine yönelik olarak da gerçekleştirilen söz konusu ağaç dikme uygulaması ile 2015 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 80.000 ağaç dikilmiştir.

Yenilenebilir Enerji

VakıfBank, 2015 yılında tüketmiş olduğu elektrik miktarının yaklaşık %86’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak, 2014 yılına göre yenilenebilir enerjinin payını yaklaşık %6 oranında arttırmıştır.