Çevre Yönetim Sistemi

VakıfBank, iklim değişikliğinin yaşamımıza meydan okuduğunun ve toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olduğunun bilincindedir. İklim değişikliğinin olası etkileri; çevreyi, tüm insanlığı ve küresel ekonomiyi de kapsayacak şekilde geniş kapsamlıdır. VakıfBank, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin iklim üzerinde etkisi olduğunun bilinciyle, bu etkiyi en aza indirmek istemektedir. Finans sektörünün önemli bir oyuncusu olan VakıfBank, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş sağlayarak önemli bir rol oynayacaktır.

VakıfBank'ın iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak önceliklidir. Enerji tasarrufu hedeflemek, VakıfBank'ın sera gazı envanterini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerini düşürmesine ve artan enerji fiyatları karşısında riskini azaltmasına katkı sağlayacaktır. Sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı, VakıfBank için önemli bir konudur. Aynı zamanda bu enerjiyi temin etmiş olduğu tedarikçilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması bir diğer önemli husustur. VakıfBank 2014 yılında tüketmiş olduğu elektriğin %85 'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten gerçekleştirmiştir.

VakıfBank, 2015 yılı içerisinde ilk Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporunu yayımlamıştır ve bu raporu karbon ve sera gazı emisyonlarını izlemek ve azaltım tedbirlerini de içeren bir sera gazı emisyon stratejisi oluşturmak için kullanmayı hedeflemektedir. VakıfBank Karbon ve Sera Gazı prosedürü hazırlanmıştır. Ancak, daha da önemlisi, VakıfBank, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı arttırmak için bir araç olarak kullanacak, iklim değişikliği konusunda bilinci attıracaktır.

2014 yılı içerisinde Sürdürülebilir Bankacılık ve İklim Değişikliği ile Mücadele konulu eğitimler hazırlanarak e-öğrenme portalıyla banka personeline atanmıştır. Tüm Banka çalışanlarının çevreye ve doğaya farkındalık yaratma ve bilinçlendirme eğitimlerine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Aynı zamanda banka personeline verilen ihtisas eğitimlerinde 240.642 saat e-eğitime ulaşılmış olup, bu rakamın toplam eğitim süresine oranı yaklaşık %30’dur. Her geçen yıl e-eğitim konusunda çalışmaların ve eğitim saatlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Çevre ve doğa ile ilgili yasa ve düzenlemelere uyan VakıfBank, Enerji ve Çevre Yönetim Servisi koordinatörlüğünde önümüzdeki raporlama yıllarında geri dönüşüm, atık ve su yönetimi konusunda çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirecek projeler geliştirecektir. Ölçülemeyen yönetilemez anlayışıyla öncelikle doğru ve nitelikli bilginin elde edilmesi için Enerji ve Çevre Yönetim Servisi şube ve birimlerde çalışan çevre temsilcileri için tüketim föyü doldurma rehberi ve denetim rehberi oluşturmuştur. Gelen verilerin nitelikli ve güvenilir olması ile beraber önümüzdeki yıllarda Verimlilik Artırıcı Projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Pilot seçilen bir şubede 2013 yılından itibaren Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi kurulmuş olup, şubenin enerji tüketim kırılımları takip edilerek hem tasarruf sağlanmakta hem de bu konuda edinilen tecrübelerle şubelere enerji verimliliği yüksek cihazların alımı sağlanmaktadır.

Çevresel Yönetim Sistemini bankaya kazandırmak için çalışmalar başlatılmış olup Genel Müdürlük binalarına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini entegre ederek 2015 sonu 2016 yılı başları itibari ile sertifikalandırılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra banka Çevre Politikası üzerinde çalışılmaya başlanmış olup, bu konu hakkında danışmanlık alınması planlanmaktadır.

Bu süreç devam ederken 2014 yılı sonunda Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde atık kutuları kurulumu çalışmalarına başlanmış ve mevcut durum itibariyle tüm Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlük organizasyonları ve 280 adet şubede kurulumu tamamlanmıştır. Düzenli olarak sağlanan veriler vasıtasıyla haftalık, aylık olarak geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının kontrol ve takibi yapılabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda tüm şubelerin atık kurulumu tamamlanacaktır. Genel Müdürlük binalarına katı atık kapsamında atık ped üniteleri yerleştirilmiş olup firma aracılığı ile bertarafı sağlanmaktadır. Genel Müdürlük binalarında bulunan yemekhanelerde yağ tutakları bulunmakta olup, verisine ulaşılabilen 2014 yılı için toplanan yağ miktarı 1.130 kg’dır. Aynı zamanda yenilen yemeklerin artıkları boşa gitmemekte Çevre Yönetim Servisi, artıkları gönüllülerle ve belediyelerle buluşturmakta ve hayvan barınaklarına göndermektedir. Bu konuda Genel Müdürlük binalarında bilinci artırmak için afiş ve stickerlar hazırlatılmıştır.


VakıfBank kâğıt tasarrufu sağlamak, böylece daha az kaynak tüketmek yolunda 2012 yılında geçmiş olduğu Elektronik Takip Sistemi (ETS) vasıtasıyla 2014 yılında 3.972.863 adet yazışma yaparak 20 ton kâğıdın kullanılmasını engellemiş ve yaklaşık 340 adet ağacın kesilmesini önlemiştir. Yine 2014 yılbaşı itibari ile 175.021 adet e-fatura kesilmiş olup yaklaşık olarak 15 adet ağacın kesilmesini önlemiştir. VakıfBank e-ekstre uygulamasına da hali hazırda devam etmekte olup müşterilerinin kredi kartı ekstrelerinin e-posta yoluyla iletimini sağlamaktadır.

VakıfBank Genel Müdürlük binaları ve şube lokallerinde merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin uygulama alanını çoğaltmaktadır. Aynı zamanda A sınıfı inverterli klimalar kullanarak enerji verimliliğine dikkat etmekte ve dolaylı olarak karbon salınımı düşük ürünleri tercih etmektedir. Tüm şube ve ATM’lerin dış tabela aydınlatmalarında LED aydınlatma sistemi kullanılmaktadır. VakıfBank, bilgisayarların ve Ip telefonlarının belirlenmiş saatlerde merkezi olarak kapatılmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra sunucu altyapısı için enerji verimliliği yüksek blade sunucu teknolojisi tercih edilerek daha az alanda, daha düşük enerji sarfiyatı ile daha yüksek işleme kapasitesi elde edilmektedir. Sunucu sanallaştırma ile 1/20 fiziksel/sanal konsolidasyon oranı yakalanarak mevcut veri merkezi elektrik tüketiminden 1/3 oranında tasarruf sağlanmıştır.

VakıfBank olarak 2015 yılı içerisinde planlanan Veri Merkezi tasarımında;

Düşük enerji sarfiyatı esas alınarak enerji verimliliği yüksek aydınlatma, elektrik ve mekanik altyapı ürünleri tercih edilmiş,

İletim mesafeleri azaltılarak etkili ısı yalıtımı uygulanmış,

Bölgesel soğutma tercih edilmiştir,

VakıfBank tüm faaliyetlerinde ülkenin ve dünyanın sahip olduğu doğal kaynakları koruyarak en verimli biçimde kullanmayı ve paydaşlarının nazarında örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir.