Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Belediye Kredisi

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi

Bankamız ülkemizde faaliyet gösteren Belediyeler ve iştiraklerinin yatırım harcamalarının finansmanı amacı ile Avrupa Yatırım Bankası’ndan 100 Milyon EUR tutarında kredi temin etmiştir.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı kapsamında;


  • İl, İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile Belediye İştirakleri krediden yararlanabilecektir.
  • Finanse edilecek yatırımın maksimum tutarı 25.000.000 EURO veya muadili TL/USD, minimum tutarı ise 40.000 EURO veya muadili TL/USD olacaktır. Anlaşma kapsamında toplam yatırımın azami %50’sine kadarlık kısmı kredilendirilebilecek olup bu durumda proje bazında kullandırılabilecek maksimum kredi tutarı 12.500.000 EURO veya muadili TL/USD, minimum kredi tutarı ise 20.000 veya muadili TL/USD EURO olacaktır.
  • Krediler “Yatırım” kredisi olarak kullandırılacaktır.
  • Kredi kullandırımları TL ve YP cinsinden yapılabilecektir.
  • Finanse edilecek yatırımın özelliklerine ve söz konusu kredinin kullanılabilirlik durumuna bağlı olarak, AYB kredisi altında projelerin fizibilitesine uyumlu uzun vadeler mümkün olabilecektir.

Detaylı bilgi için size yakın şubemize başvurabilirsiniz