Geri Dön

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, küresel olarak artan enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi amacıyla, Türkiye’deki işletmelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına ilişkin olarak düzenlediği programlar kapsamında bankamız aracılığı ile kredi kullandırmaktadır.

Bankamızca yapılan incelemeleri müteakip; kredilendirmesi uygun görülen projelerin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca onaylanması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.